πειράματα

The fun of Chemistry

00:00 Logo 00:11 Fluorescent Vortexes 01:16 Ice cubes on Fire 02:01 The Lollipop Experiment 02:50 Chemical Snow 03:42 Hydrophobic Lycopodium 04:22 Luminol Script The first part of our 2018-2019 collection of Chemistry Experiments. Trained students from grades 10 and 11 of N. Alikarnassos Senior High School perform supervised demonstrations under guidance of their chemist I. […]

Read More

7 minutes of joy with Chemistry experiments

00:30 Whoosh Bottle 01:31 Chemical Cut 02:20 Gini in a bottle 3:45 Iodine Clock 05:16 Can Implosion 05:59 Dancing Green Blue Flames Our annual video, shot mainly during the last day of lessons. Our team, mostly freshmen, demonstrates new experiments in front of their excited classmates. Enjoy Part Α! Το καθιερωμένο μας πλέον βίντεο γυρισμένο […]

Read More

11 Fascinating Chemistry Experiments (Compilation)

Footage of Chemistry experiments performed by students during school lab demo. Experiments were performed by students from A5 and B3 classes of N. Alikarnassos Highschool, Greece, under supervision of chemistry instructors E. Pantidou and I. Chatzidakis. Από επίδειξη πειραμάτων την τελευταία μέρα των μαθημάτων. Μαθητές από το Α5 και το Β3 υπό την καθοδήγηση των […]

Read More